➡️ Laboratorium społeczno-technologiczne (SoTechLab) powstało w marcu 2021 roku z inicjatywy Katedry Studiów nad Społeczeństwem i Technologią Wydziału Humanistycznego AGH.

➡️ Formą inicjatywy jest laboratorium społeczne, rozumiane jako przestrzeń dyskusji, analizy i diagnozy dotyczącej społecznych wymiarów technologii.

➡️ Celem Laboratorium jest wypracowanie wiedzy o społecznych uwarunkowaniach i konsekwencjach technologii oraz jej popularyzacja. 

➡️ Działania Laboratorium w latach 2022-2024 są finansowane w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu” Ministerstwa Edukacji i Nauki (SONP/SP/548668/2022).

💬 Dyskusje    📝 Publikacje    ✔️ Więcej o projekcieAKTUALNOŚCI

Zaproszenie na dyskusję

Atomowe dyskursy. Spory o energetykę jądrową w Polsce

Zaproszenie na dyskusję

Zwinność i rzetelność. Czy da się pogodzić biznesowe i naukowe podejścia do badań? [28.02.2023]

Podsumowanie dyskusji

Smart city, smart village, czyli inteligentna rzeczywistość [NAGRANIE I PUBLIKACJA]

Zaproszenie na dyskusję

Smart city, smart village, czyli inteligentna rzeczywistość [24.01.2023]

Podsumowanie dyskusji

Edukacja XXI wieku, czyli o (nowych) technologiach w procesach kształcenia [NAGRANIE I PUBLIKACJA]

Zaproszenie na dyskusję

Edukacja XXI wieku, czyli o (nowych) technologiach w procesach kształcenia [15.12.2022]

Podsumowanie dyskusji

Koniec zaufania? Rola technologii opartych na blockchain w świecie przyszłości [NAGRANIE I PUBLIKACJA]

Zaproszenie na dyskusję

Koniec zaufania? Rola technologii opartych na blockchain w świecie przyszłości [29.11.2022]


DYSKUSJE


PUBLIKACJE


ZESPÓŁ

Zespół Sotechlab

Dr hab. Łukasz Afeltowicz

prof. AGH

Zespół Sotechlab

Katarzyna Cieślak

Szkoła Doktorska AGH

Zespół Sotechlab

Dr hab. Jacek Gądecki

prof. AGH

Zespół Sotechlab

Dr hab. Katarzyna Leszczyńska

prof. AGH

Zespół Sotechlab

Jakub Mirek

Szkoła Doktorska AGH

Zespół Sotechlab

Dr Seweryn Rudnicki

AGH

Zespół Sotechlab

Dr Maria Stojkow

AGH

Zespół Sotechlab

Dr Radosław Tyrała

AGH

Zespół Sotechlab

Dr Dorota Żuchowska-Skiba

AGH