➡️ Laboratorium społeczno-technologiczne (SoTechLab) powstało w marcu 2021 roku. To inicjatywa Katedry Studiów nad Społeczeństwem i Technologią Wydziału Humanistycznego AGH.

➡️ Formą inicjatywy jest laboratorium społeczne, rozumiane jako przestrzeń analizy i diagnozy społecznej dotyczącej społecznych wymiarów technologii.

➡️ Celem Laboratorium jest wypracowanie wiedzy o społecznych uwarunkowaniach i konsekwencjach technologii i jej popularyzacja. 

➡️ Działania Laboratorium są finansowane w latach 2022-2024 w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu” Ministerstwo Edukacji i Nauki (SONP/SP/548668/2022).
AKTUALNOŚCI

Zaproszenie na dyskusję

Edukacja XXI wieku, czyli o (nowych) technologiach w procesach kształcenia [15.12.2022]

Zaproszenie na dyskusję

Koniec zaufania? Rola technologii opartych na blockchain w świecie przyszłości [29.11.2022]


DYSKUSJE
PUBLIKACJE


W tym miejscu będziemy publikować broszury informacyjne podsumowujące dyskusje prowadzone w ramach laboratorium.
ZESPÓŁ

Zespół Sotechlab

Dr hab. Łukasz Afeltowicz

prof. AGH

Zespół Sotechlab

Katarzyna Cieślak

Szkoła Doktorska AGH

Zespół Sotechlab

Dr hab. Jacek Gądecki

prof. AGH

Zespół Sotechlab

Dr hab. Katarzyna Leszczyńska

prof. AGH

Zespół Sotechlab

Jakub Mirek

Szkoła Doktorska AGH

Zespół Sotechlab

Dr Seweryn Rudnicki

AGH

Zespół Sotechlab

Dr Maria Stojkow

AGH

Zespół Sotechlab

Dr Radosław Tyrała

AGH

Zespół Sotechlab

Dr Dorota Żuchowska-Skiba

AGH