STL #8: Gdzie powstają gry wideo? O przestrzeni pracy kreatywnej [NAGRANIE I PUBLIKACJA]


Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem oraz publikacją podsumowującą dyskusję pt. “Gdzie powstają gry wideo? O przestrzeni pracy kreatywnej”, która odbyła się w formule zdalnej 26 czerwca 2023 r. w ramach Laboratorium Społeczno-Technologicznego (SoTechLab).POBIERZ publikację podsumowującą dyskusję.

👥 Osoby zaproszone do dyskusji:
➡️ Nika Darowska (Dyrektor HR w Creepy Jar)
➡️ Anna Krampus-Sepielak (Kierowniczka zespołu Digital Dragons HUB)
➡️ Michał Mielcarek (CEO w Draw Distance)
➡️ Grzegorz Wątroba (Principal Software Engineer w PixelAnt Games)

👤 Prowadzenie spotkania:
➡️ Jakub Mirek, KSSiT WH AGH, SoTechLab
➡️ dr Damian Gałuszka (KTIiM WH AGH, EduVRLab)


Opis dyskusji

Polska branża gier wideo składa się obecnie z około 470 firm i rozwija generując miliardowe zyski. Stanowi również ważną część polskiego sektora kultury. Celem naszego spotkania jest rozmowa o środowisku pracy w gamedevie oraz refleksja nad tym, w jakich przestrzeniach tworzone są polskie gry wideo. U podstaw przestrzeń tę moglibyśmy opisać jako:
🔹 fabrykę, w której pracownicy działają w określonej kulturze organizacyjnej,
🔹 studio, w którym kreatywnie pracują artyści o różnych umiejętnościach,
🔹 laboratorium, w którym testowane są nowe pomysły i rozwiązania, także te dotyczące organizacji pracy.

To, w jaki sposób definiujemy jednak środowisko czy przestrzeń pracy, zmienia się pod wpływem przemian społeczno-technologicznych. W wyniku pandemii COVID-19 rozwinęły się hybrydowe modele i przestrzeń pracy, które wychodzą poza obręb biura. Moglibyśmy opisać je jako asamblaże złożone z ludzi, miejsc i oprogramowania. W przypadku gamedevu są to przestrzenie, w których programiści, projektanci, graficy, scenarzyści i muzycy etc., tworzą razem z różnych elementów produkt, który musi pozostać spójny. Gamedev, jako jedna z branż z sektora kreatywnego wydaje się w związku z tym świetnym polem do dyskusji na temat pracy zespołowej oraz realizacji skomplikowanych projektów w modelu łączącym zdalność i stacjonarność, wirtualność i materialność.


Wydarzenie na Facebook’u: https://www.facebook.com/events/1486809162130395


Zobacz podsumowania z dyskusji SoTechLab


Spotkanie zostało zorganizowane w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu” Ministerstwa Edukacji i Nauki (SONP/SP/548668/2022)