STL #2: Edukacja XXI wieku, czyli o (nowych) technologiach w procesach kształcenia [15.12.2022]


Zapraszamy na spotkanie Laboratorium Społeczno-Technologicznego (SoTechLab) przy Katedrze Studiów nad Społeczeństwem i Technologią WH AGH pt. “Edukacja XXI wieku, czyli o (nowych) technologiach w procesach kształcenia”. Spotkanie odbędzie się w formule zdalnej (MS Teams) w czwartek 15 grudnia 2022 r. w godz. 17:30-19:00.

Ostatnie lata i epidemia Covid-19 przyczyniły się do przyspieszenia zmian w wielu obszarach życia społecznego. Zmiany zachodzą również w edukacji szkolnej i pozaszkolnej, które dziś coraz częściej wykorzystują nowoczesne technologie. Argumentów za wykorzystywaniem technologii w edukacji jest wiele. Rozwiązania technologiczne i informatyczne czynią naukę przyjemniejszą i ciekawszą. Rynek pracy oczekuje od osób pracujących umiejętności i kompetencji cyfrowych, a od szkół i uniwersytetów wspierania rozwoju tych kompetencji. Umiejętności pozyskiwania i weryfikowania informacji są właściwie jednymi z kluczowych kapitałów życiowych w erze przeładowania informacyjnego, a zwłaszcza w czasie powszechnych już wojen cyfrowych.

Technologie w edukacji mają niebagatelne znaczenie w procesach (re)produkowania nierówności społecznych. Dzięki wirtualnym platformom, upowszechnieniu komunikacji online i popularyzacji technologii streamingowych edukacja staje się bardziej dostępna dla ludzi dotychczas społecznie wykluczonych z różnych tradycyjnych systemów kształcenia. Równocześnie w dyskusji na temat technologizacji edukacji pojawiają się stanowcze głosy przestrzegające przed negatywnymi konsekwencjami (nad)używania technologii, w tym np. rozluźnieniem relacji pomiędzy osobami uczącymi się i nauczającymi.

Te wyzwania i możliwości związane z obecnością technologii w edukacji będą tematem naszego spotkania i dyskusji. Wraz z naszymi gośćmi i gościniami będziemy rozmawiać m.in. o:

  • różnych formach nowoczesnych rozwiązań technologicznych w edukacji i potencjale nowoczesnych rozwiązań technologicznych w procesach kształcenia, w tym o wykorzystaniu w edukacji technologii immersyjnych, dotykowych, audiowizualnych itp.;
  • znaczeniu platform edukacyjnych w procesach kształcenia oraz możliwości otwartych zasobów w zwiększaniu dostępu do wiedzy;
  • nierównościach i technologizacji edukacji oraz o problemach z wykluczeniem cyfrowym oraz technologicznym.

👥Goście/gościnie:

➡️ Bartek Rycharski, CourseMakers

➡️ Marta Stąporek, CEL AGH

➡️ Marcin Zwierżdżyński, KSSiT WH AGH

➡️ Marcin Wolski, Stowarzyszenie Edukacja 3.0


👤 Prowadzenie:

Maria Stojkow i Dorota Żuchowska-Skiba (KSSiT WH AGH, SoTechLab)


📅 Czas:

czwartek, 15.12.2022, godz. 17:30-19:00


🌐 Online – MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDdjOWQxYjYtNDhjNi00OTYzLWEzNWEtNGFiODM2Yzk0ZTRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8%22%2c%22Oid%22%3a%2252b4d0e2-3d09-4532-898d-0c192ec9e779%22%7d


👍 Wydarzenie Facebook:
https://www.facebook.com/events/532062155459762


Spotkanie będzie nagrywane.


Spotkanie jest organizowane w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu” Ministerstwa Edukacji i Nauki (SONP/SP/548668/2022)