STL #15: Sekretne życie betonu [NAGRANIE I PUBLIKACJA]


Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem oraz publikacją podsumowującą dyskusję pt. “Sekretne życie betonu”, która odbyła się w formule zdalnej 23 kwietnia 2024 r. w ramach Laboratorium Społeczno-Technologicznego (SoTechLab).POBIERZ publikację podsumowującą dyskusję.

👤 Osoby uczestniczące w spotkaniu:

➡️ dr inż. Grzegorz Łój, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych, WiMIC AGH

➡️ dr Dorota Jędruch, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Jagielloński

➡️ dr hab Łukasz Afeltowicz, prof. AGH, SoTechLab, Katedra Studiów nad Społeczeństwem i Technologią WH AGH

👤 Prowadzenie spotkania:

➡️ dr hab. Jacek Gądecki, prof. AGH, SoTechLab, Katedra Studiów nad Społeczeństwem i Technologią WH AGH


Opis dyskusji

Beton jest nie tylko ważnym elementem środowiska budowlanego, ale także kultur i społeczeństw. Dla firm budowlanych i użytkowników indywidualnych beton jest atrakcyjnym materiałem ze względu na jego trwałość, niski koszt, ale zyskuje także zróżnicowany status społeczny: w pewnych społeczeństwach traktowany jest jako symbol nowoczesności, a innym zacofania. Beton pozwala na budowę infrastruktury mieszkaniowej, przemysłowej i transportowej przez gospodarki i społeczności o niższych i średnich dochodach. Dyskursy wokół betonu w całej historii tego materiału dotyczą m.in. relacji między betonem a nowoczesnością, industrializacji i klas (w tym klasy robotniczej), (masowego i dostępnego) budownictwa mieszkaniowego oraz – w ostatnich latach – zrównoważonego rozwoju środowiska.

Beton w różnych swoich odmianach jest powszechnie stosowany na całym świecie w zasadzie już od starożytności. Jego współczesny kształt zapoczątkował wynaleziony w Anglii w latach 1820-1830, nowoczesny cement portlandzki zastąpił wcześniejsze mieszane spoiwa i szybko sprawił, że beton stał się ważnym elementem naszego środowiska. Powszechnie postrzega się, że oprócz istotnej roli w kształtowaniu infrastruktury generuje także negatywny wpływ na środowisko: cementownie emitują do atmosfery duże ilości CO2 i innych zanieczyszczeń (np. tlenków azotu, tlenków siarki, tlenku węgla, pyłu). Ale czy tak jest w rzeczywistości? Na to pytanie i wiele innych będziemy odpowiadać podczas spotkania. Chcemy, z różnych perspektyw spojrzeć na ten ważny, choć rzadko dostrzegalny element naszej rzeczywistości.


Wydarzenie na Facebook’u: https://www.facebook.com/events/941538854033034


Zobacz podsumowania z dyskusji SoTechLab


Spotkanie zostało zorganizowane w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu” Ministerstwa Edukacji i Nauki (SONP/SP/548668/2022)