STL #1: Koniec zaufania? Rola technologii opartych na blockchain w świecie przyszłości [29.11.2022]


Zapraszamy na spotkanie Laboratorium Społeczno-Technologicznego (SoTechLab) przy Katedrze Studiów nad Społeczeństwem i Technologią WH AGH pt. “Koniec zaufania? Rola technologii opartych na blockchain w świecie przyszłości“. Spotkanie odbędzie się w formule zdalnej (MS Teams), 29 listopada 2022 r. w godz. 17:00-18:30.

Technologie oparte na blockchain rewolucjonizują coraz więcej sektorów gospodarki oraz coraz bardziej wpływają na jakość życia zwykłych ludzi. Bitcoin, NFT, transakcje płatnicze, internet rzeczy, rejestry i bezpieczeństwo danych to tylko niektóre z najbardziej znanych zastosowań blockchain. Szeroko omawia się zalety, jakie daje ta technologia, takie jak bezpieczeństwo, szyfrowanie, transparentność, decentralizacja czy efektywność. Blockchain daje początek nowej platformie relacji biznesowych i jednocześnie tworzy nową podstawę zaufania w zakresie transakcji gospodarczych, co może przyczynić się do znacznego uproszczenia transakcji ekonomicznych i przyspieszenia wzrostu gospodarczego. Niektórzy autorzy są zdania, że rewolucyjny potencjał technologii opartych na blockchain można porównywać, z tym, co przyniósł ze sobą internet.

Tym bardziej warto spojrzeć na blockchain bardziej krytycznym okiem. Mówi się o tym, że w relacjach zapośredniczonych przez ten typ architektury informacji zaufanie okaże się zbędnym komponentem, ponieważ wbudowane jest w samą architekturę połączonych bloków. Czy zmierzamy w stronę świata społecznego, w którym zaufanie przestanie być potrzebne, bo wyręczy nas w tym technologia? A może rewolucyjny potencjał blockchain jest przeszacowany i już za kilka lat okaże się, że nie spełnił pokładanych w nim nadziei? Na te i wiele innych pytań postaramy się odpowiedzieć w gronie zaproszonych gości i gościń.


👥Goście/gościnie:

➡️ Joanna Murzyn (Instytut Ekologii Cyfrowej)

➡️ Małgorzata Fraser (niezależna dziennikarka specjalizująca się w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i filozofii technologii)

➡️ Dr hab. Mikołaj Lewicki (Instytut Socjologii UW)

➡️ Dr hab. Krzysztof Pietrowicz, prof. ucz. (Instytut Socjologii UMK w Toruniu)


👤 Prowadzenie:

Radosław Tyrała, Maria Nawojczyk (KSSiT WH AGH, SoTechLab)

e-mail: sotechlab@agh.edu.pl


📅 Czas:

Wtorek, 29.11.2022, godz. 17:00-18:30


🌐 Online – MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTAzZTY2OWItMzUzYi00ZDQ3LTgyZDAtNjUwMmNiMjRmNDE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8%22%2c%22Oid%22%3a%2252b4d0e2-3d09-4532-898d-0c192ec9e779%22%7d


👍 Wydarzenie Facebook:
https://www.facebook.com/events/514478017237533


Spotkanie będzie nagrywane.


Spotkanie jest organizowane w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu” Ministerstwa Edukacji i Nauki (SONP/SP/548668/2022)