STL #3: Smart city, smart village, czyli inteligentna rzeczywistość [NAGRANIE I PUBLIKACJA]


Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem oraz publikacją podsumowującą dyskusję pt. “Smart city, smart village, czyli inteligentna rzeczywistość”, która odbyła się w formule zdalnej 24 stycznia 2023 roku w ramach Laboratorium społeczno-technologicznego (SoTechLab).POBIERZ publikację podsumowującą dyskusję.

Goście i gościnie dyskusji:

👤 Dr hab. Jacek Gądecki, prof. AGH, KSSiT / SoTechLab WH AGH
👤 Dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
👤 Dr Dorota Sikora-Fernandez, Uniwersytet Łódzki
👤 Marta Wójcicka, Stowarzyszenie “Miasto jest nasze”

Prowadzenie dyskusji i przygotowanie tekstu broszury:

👤 Jakub Mirek (KSSiT WH AGH), jamirek@agh.edu.pl
👤 Aleksander Pikulski (KSSiT WH AGH), alexpikulski@agh.edu.pl


Opis dyskusji

Koncepcja smart living skupia się na poprawie jakości codziennego życia ludzi poprzez wykorzystanie nowych rozwiązań technologicznych. Rozwiązania te kojarzą się raczej ze środowiskiem miejskim. Nie bez powodu to inteligentne miasta (smart cities) są głównym tematem dyskusji w tej dziedzinie. Refleksja nad inteligentnymi wsiami (smart villages) jest natomiast stosunkowo nową odpowiedzią na współczesne problemy m.in. przemiany demograficzne.

“Inteligencja” danego środowiska zamieszkania składa się zwykle z wielu warstw i wymiarów. W wymiarze społecznym może bazować na współpracy mieszkańców w diagnozowaniu i rozwiązywaniu lokalnych problemów oraz na zaufaniu np. w zakresie współdzielenia dóbr i przestrzeni. Tak rozumiane smart living w mieście i na wsi powinno być rezultatem współpracy sektora publicznego, prywatnego i mieszkańców. Powinno zapewniać poczucie komfortu, bezpieczeństwa i możliwość rozwoju dla jednostek.

Koncepcje smart city i smart village niosą szansę stworzenia lepszego miejsca do życia m.in. dzięki innowacjom technologicznym i społecznym. Wraz z szansami pojawiają się jednak wyzwania i zagrożenia takie jak: chęć kontrolowania mieszkańców przez władze, wykluczenie lub pomijanie niektórych grup mieszkańców, ryzyka dotyczące sztucznej inteligencji czy przejęcia kontroli nad przestrzeniami i dobrami publicznymi przez zorganizowany biznes. Te właśnie szanse, wyzwania i zagrożenia, w polskim i globalnym kontekście, przedyskutujemy z gośćmi i gościniami naszego spotkania

(Facebook: https://www.facebook.com/events/716182023181985).


Podsumowania z dyskusji SoTechLab


Spotkanie zostało zorganizowane w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu” Ministerstwa Edukacji i Nauki (SONP/SP/548668/2022)