STL #13: Antropologia “śmieci”, czyli tropem naszych odpadów [NAGRANIE I PUBLIKACJA]


Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem oraz publikacją podsumowującą dyskusję pt. “Antropologia “śmieci”, czyli tropem naszych odpadów”, która odbyła się w formule zdalnej 27 lutego 2024 r. w ramach Laboratorium Społeczno-Technologicznego (SoTechLab).POBIERZ publikację podsumowującą dyskusję.

👥 Osoby zaproszone do dyskusji:
➡️ prof. dr hab. inż. Agnieszka Generowicz, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki;
➡️ dr hab. Ewa Kopczyńska, prof. UJ, Instytut Socjologii; Uniwersytet Jagielloński;
➡️ Grażyna Pol, Kierowniczka Działu Badań i Analiz Narodowego Centrum Kultury
➡️ dr hab. Remigiusz Kowalik, Wydział Metali Nieżelaznych, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych, AGH w Krakowie

👤 Prowadzenie spotkania:
➡️ dr hab. Jacek Gądecki, prof. AGH (KSSiT WH AGH, SoTechLab)
➡️ dr hab. Łukasz Afeltowicz, prof. AGH (KSSiT WH AGH, SoTechLab)


Opis dyskusji

Nauki społeczne od dłuższego już czasu zajmują się problematyką odpadów. Odpady to nie tylko przedmiot kulturowy i obiekt codziennych praktyk, ale także wyzwanie środowiskowe i technologiczne. Są one ważne nie tylko dlatego, że leżą w centrum problematyki gospodarki obiegu zamkniętego, czy pełnią rolę w tranzycji energetycznej. Nasza codzienna styczność z opadami sprawia, że myślimy o nich, jak o obiektach dobrze znanych i oczywistych. Tymczasem wiedza o takich procesach jak składowanie, utylizacja czy recykling odpadów jest jednak skromna, zarówno w kontekście technicznych rozwiązań, jak i praktyk indywidualnych osób użytkujących czy jednostek, takich jak samorządy. Zjawiska takie, jak segregowanie aspiracyjne, efekt odbicia czy shaming and blaming sprawiają, że głos nauk zajmujących się ludzką aktywnością nabiera znaczenia. I nie chodzi wyłącznie o to, jak ludzie segregują w gospodarstwach domowych, ale także o to, jak solidne są instytucje, które decydują o procesach utylizacji i przetwarzania odpadów. Proponujemy zatem, by przyjrzeć się śmieciom z perspektywy społecznej i technologicznej.


Wydarzenie na Facebook’u: https://www.facebook.com/events/1420301748616934 


Zobacz podsumowania z dyskusji SoTechLab


Spotkanie zostało zorganizowane w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu” Ministerstwa Edukacji i Nauki (SONP/SP/548668/2022)