STL #5: Atomowe dyskursy. Spory o energetykę jądrową w Polsce [28.03.2023]


Zapraszamy na spotkanie Laboratorium Społeczno-Technologicznego (SoTechLab) przy Katedrze Studiów nad Społeczeństwem i Technologią WH AGH pt. “Atomowe dyskursy. Spory o energetykę jądrową w Polsce”. Spotkanie odbędzie się w formule zdalnej (MS Teams), 28 marca 2023 r. w godz. 17:00-18:30.

Według koncepcji ram interpretacyjnych sposób ujmowania problemu ogranicza to, jak rozwinie się debata, jakie nasuną się nam interpretacje i skojarzenia. Ramowane są nie tylko wydarzenia i sytuacje, ale także technologie. Z perspektywy społecznych studiów nad nauka i technologią szczególnie interesujące są rozmaite sposoby ramowania energetyki jądrowej (EJ). W niektórych kontekstach “atom” jest “nieekologiczny”, niekiedy jest określany jako “zielony”, a czasami traktowany jest jako konieczna technologia pośrednia. Bywa niedemokratyczny, promowany metodami marketingowymi, ale niekiedy okazuje się, że może być obiektem procesów obywatelskich. Niektóre ramy skupiają naszą uwagę na funkcjonowaniu samej elektrowni, inne domagają się uwzględnienia w debacie procesu pozyskiwania paliw lub przechowywania/utylizacji odpadów radioaktywnych, a są i takie, które każą nam się zastanowić nad procesem lokalizacji i budowy elektrowni. Cześć narracji skupia się na bezpieczeństwie fizycznym, niektórzy wolą ramę bezpieczeństwa energetycznego lub narodowego. Czasami EJ bywa technologią zbyt nieprzewidywalną, innym razem nieodzowną.

Celem naszego spotkania nie jest rozstrzyganie tego, czy i jaki atom jest dobry dla Polski. Pragniemy zaprosić do dyskusji osoby reprezentujące różnorodne spojrzenia na energetykę jądrową w Polsce, by pomogły nam odczarować aktualnie dominujące narracje i ukazać mnogość czynników (społecznych, ekonomicznych, środowiskowych, technologicznych etc.), które można uwzględnić w procesie podejmowania decyzji w obszarze polityki energetycznej Polski (bez względu na to, czy decyzje te podejmą politycy, eksperci, czy obywatele).


👥Goście/gościnie:

➡️ Marcin Popkiewicz (Nauka o klimacie)

➡️ Dr hab. Piotr Stankiewicz, prof. UMK (Instytut Socjologii UMK)

➡️ Ewa Sufin-Jacquemart (Fundacja Strefa Zieleni)

➡️ Dr Anna Witkowska (Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza)


👤 Prowadzenie spotkania:

➡️ dr Radosław Tyrała (KSSiT WH AGH, SoTechLab)

➡️ dr hab. Łukasz Afeltowicz, prof. AGH (KSSiT WH AGH, SoTechLab)

e-mail: sotechlab@agh.edu.pl


📅 Czas:

Wtorek, 28.003.2023, godz. 17:00-18:30


🌐 Online – MS Teams:

https://bit.ly/3JLOxS1


👍 Wydarzenie Facebook:

https://www.facebook.com/events/164963159330867/


Spotkanie będzie nagrywane.


Spotkanie jest organizowane w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu” Ministerstwa Edukacji i Nauki (SONP/SP/548668/2022)