STL #11: (Dez)informacja w czasach manipulacji online i fake news [NAGRANIE I PUBLIKACJA]


Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem oraz publikacją podsumowującą dyskusję pt. “Dez)informacja w czasach manipulacji online i fake news”, która odbyła się w formule zdalnej 19 grudnia 2023 r. w ramach Laboratorium Społeczno-Technologicznego (SoTechLab).POBIERZ publikację podsumowującą dyskusję.

👥 Osoby zaproszone do dyskusji:
➡️ Aldona Guzik, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej;
➡️ Grzegorz Ptaszek, AGH Kraków, Digital Disinformation Lab
➡️ Piotr Siuda, prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Nauk o Kulturze, Katedra Badania Gier i Kultury Cyfrowej; 
➡️ Inez Okulska, NASK

👤 Prowadzenie spotkania:
➡️ Dorota Żuchowska-Skiba (KSSiT WH AGH, SoTechLab),
➡️ Maria Stojkow (KSSiT WH AGH, SoTechLab)


Opis dyskusji

Współcześnie, gdy duża część naszego życia toczy się w przestrzeni online, manipulacja informacją stała się powszechnym zjawiskiem. Fake newsy, dezinformacja coraz częściej wpływają na sposób, w jaki odbieramy świat. To zjawisko ma istotne konsekwencje społeczne. W perspektywie społecznej dezinformacja online może być postrzegana jako skuteczne narzędzie wpływu na opinię publiczną i kształtowania świadomości społecznej. Nowoczesne technologie pozwalają na rozprzestrzenianie informacji w różnym stopniu zmanipulowanych i zafałszowanych, wykorzystujących algorytmy oraz nowoczesne sposoby prezentacji treści. To z kolei stawia pytania o odpowiedzialność platform społecznościowych w zwalczaniu dezinformacji, ale i o wolność słowa i swobodę przepływu informacji. 

Zrozumienie tego, jak fałszywe informacje wpływają na społeczeństwo, jakie mechanizmy społeczne sprzyjają rozprzestrzenianiu się dezinformacji oraz jak ludzie reagują na manipulację informacją, będzie między innymi celem dyskusji podczas naszego spotkania.


Wydarzenie na Facebook’u: https://www.facebook.com/events/696570335585916 


Zobacz podsumowania z dyskusji SoTechLab


Spotkanie zostało zorganizowane w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu” Ministerstwa Edukacji i Nauki (SONP/SP/548668/2022)