STL #1: Koniec zaufania? Rola technologii opartych na blockchain w świecie przyszłości [NAGRANIE I PUBLIKACJA]


Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem oraz publikacją podsumowującą dyskusję pt. “Koniec zaufania? Rola technologii opartych na blockchain w świecie przyszłości”, która odbyła się w formule zdalnej 29 listopada 2022 roku w ramach Laboratorium społeczno-technologicznego (SoTechLab).POBIERZ publikację podsumowującą dyskusję.

Goście i gościnie dyskusji:

👤 Joanna Murzyn (Instytut Ekologii Cyfrowej),
👤 Małgorzata Fraser (niezależna dziennikarka specjalizująca się w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i filozofii technologii),
👤 Dr hab. Mikołaj Lewicki (Instytut Socjologii UW),
👤 Dr hab. Krzysztof Pietrowicz, prof. ucz. (Instytut Socjologii UMK w Toruniu).

Prowadzenie dyskusji i przygotowanie tekstu broszury:

👤 Dr Radosław Tyrała (KSSiT WH AGH), rtyrala@agh.edu.pl
👤 Dr hab. Maria Nawojczyk, prof. AGH (KSSiT WH AGH), marnaw@agh.edu.pl


Opis dyskusji:

Technologie oparte na blockchain rewolucjonizują coraz więcej sektorów gospodarki oraz coraz bardziej wpływają na jakość życia zwykłych ludzi. Bitcoin, NFT, transakcje płatnicze, internet rzeczy, rejestry i bezpieczeństwo danych to tylko niektóre z najbardziej znanych zastosowań blockchain. Szeroko omawia się zalety, jakie daje ta technologia, takie jak bezpieczeństwo, szyfrowanie, transparentność, decentralizacja czy efektywność. Blockchain daje początek nowej platformie relacji biznesowych i jednocześnie tworzy nową podstawę zaufania w zakresie transakcji gospodarczych, co może przyczynić się do znacznego uproszczenia transakcji ekonomicznych i przyspieszenia wzrostu gospodarczego. Niektórzy autorzy są zdania, że rewolucyjny potencjał technologii opartych na blockchain można porównywać, z tym, co przyniósł ze sobą internet.

Tym bardziej warto spojrzeć na blockchain bardziej krytycznym okiem. Mówi się o tym, że w relacjach zapośredniczonych przez ten typ architektury informacji zaufanie okaże się zbędnym komponentem, ponieważ wbudowane jest w samą architekturę połączonych bloków. Czy zmierzamy w stronę świata społecznego, w którym zaufanie przestanie być potrzebne, bo wyręczy nas w tym technologia? A może rewolucyjny potencjał blockchain jest przeszacowany i już za kilka lat okaże się, że nie spełnił pokładanych w nim nadziei? Na te i wiele innych pytań postaramy się odpowiedzieć w gronie zaproszonych gości i gościń (Facebook: https://www.facebook.com/events/514478017237533).


Podsumowania z dyskusji SoTechLab


Spotkanie zostało zorganizowane w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu” Ministerstwa Edukacji i Nauki (SONP/SP/548668/2022)