SOTECHLAB

Dr Maria Stojkow

AGH

Socjolożka pracująca w Katedrze Katedry Studiów nad Społeczeństwem i Technologią WH AGH. Fascynują ją inne kultury, szczególnie tymi z Bliskiego Wschodu. Obecnie zaangażowana w badania społeczności muzułmańskiej w Polsce. Kierowniczka studiów podyplomowych User Experience & Product Development na WH.

Skip to content