STL #2: Edukacja XXI wieku, czyli o (nowych) technologiach w procesach kształcenia [NAGRANIE I PUBLIKACJA]


Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem oraz publikacją podsumowującą dyskusję pt. “Edukacja XXI wieku, czyli o (nowych) technologiach w procesach kształcenia”, która odbyła się w formule zdalnej 15 grudnia 2022 roku w ramach Laboratorium społeczno-technologicznego (SoTechLab).POBIERZ publikację podsumowującą dyskusję.

Goście i gościnie dyskusji:

👤 Bartek Rycharski, CourseMakers,
👤 Marta Stąporek, CEL AGH,
👤 Marcin Wolski, Stowarzyszenie Edukacja 3.0,
👤 Dr Marcin Zwierżdżyński, KSSiT WH AGH”.

Prowadzenie dyskusji i przygotowanie tekstu broszury:

👤 Dr Maria Stojkow (KSSiT WH AGH), stojkow@agh.edu.pl
👤 Dr Dorota Żuchowska-Skiba (KSSiT WH AGH), zuchowska@agh.edu.pl


Opis dyskusji:

Ostatnie lata i epidemia Covid-19 przyczyniły się do przyspieszenia zmian w wielu obszarach życia społecznego. Zmiany zachodzą również w edukacji szkolnej i pozaszkolnej, które dziś coraz częściej wykorzystują nowoczesne technologie. Argumentów za wykorzystywaniem technologii w edukacji jest wiele. Rozwiązania technologiczne i informatyczne czynią naukę przyjemniejszą i ciekawszą. Rynek pracy oczekuje od osób pracujących umiejętności i kompetencji cyfrowych, a od szkół i uniwersytetów wspierania rozwoju tych kompetencji. Umiejętności pozyskiwania i weryfikowania informacji są właściwie jednymi z kluczowych kapitałów życiowych w erze przeładowania informacyjnego, a zwłaszcza w czasie powszechnych już wojen cyfrowych.

Technologie w edukacji mają niebagatelne znaczenie w procesach (re)produkowania nierówności społecznych. Dzięki wirtualnym platformom, upowszechnieniu komunikacji online i popularyzacji technologii streamingowych edukacja staje się bardziej dostępna dla ludzi dotychczas społecznie wykluczonych z różnych tradycyjnych systemów kształcenia. Równocześnie w dyskusji na temat technologizacji edukacji pojawiają się stanowcze głosy przestrzegające przed negatywnymi konsekwencjami (nad)używania technologii, w tym np. rozluźnieniem relacji pomiędzy osobami uczącymi się i nauczającymi (Facebook: https://www.facebook.com/events/532062155459762).


Podsumowania z dyskusji SoTechLab

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu” Ministerstwa Edukacji i Nauki (SONP/SP/548668/2022)