STL #14: Przyszłość ubrań. Pomiędzy modą cyfrową metaversum a wymogami zrównoważonego rozwoju [NAGRANIE I PUBLIKACJA]


Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem oraz publikacją podsumowującą dyskusję pt. “Przyszłość ubrań. Pomiędzy modą cyfrową metaversum a wymogami zrównoważonego rozwoju”, która odbyła się w formule zdalnej 27 marca 2024 r. w ramach Laboratorium Społeczno-Technologicznego (SoTechLab).POBIERZ publikację podsumowującą dyskusję.

👥 Osoby zaproszone do dyskusji:
➡️ Ewelina Antonowicz, Fashion Revolution Poland

➡️ dr hab. Jowita Guja, prof. AGH

➡️ Mateusz Miszkiewicz

➡️ Katarzyna Zajączkowska, podcast Odpowiedzialna Moda

👤 Prowadzenie spotkania:

➡️ Łukasz Dąbrowiecki, KSSiT WH AGH, Szkoła Doktorska AGH

➡️ dr Radosław Tyrała, KSSiT WH AGH, SoTechLab


Opis dyskusji

Nowe technologie rewolucjonizują modę i przemysł tekstylny. Coraz więcej dzieje się w dziedzinie mody cyfrowej, która dematerializuje sferę naszego ubioru, przenosząc ją w powstający na naszych oczach świat metaversum. Ubrania tradycyjne coraz częściej naszpikowane są nowymi technologiami, stając się coraz bardziej „smart”. Z drugiej strony kwestia naszego ubioru jest ważką sprawą polityczną i środowiskową. 

Przemysł tekstylny zostawia olbrzymi ślad węglowy, cykl życia ubrań staje się coraz krótszy, poziom recyklingu zużytych tekstyliów jest niewystarczający. Problem nadprodukowanej odzieży dotyczy też krajów Globalnego Południa, gdzie najpierw jest ona produkowana niskim kosztem i z pogwałceniem praw pracowniczych, następnie zaś masowo importowana jako odpad. Z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju branża (fast) fashion stanowi wielkie wyzwanie teraźniejszości i przyszłości. Coraz więcej marek modowych wdraża działania minimalizujące negatywny efekt środowiskowy, ale wciąż jest to kropla w morzu potrzeb, pomijając fakt, że wiele z tych działań to zwykły greenwashing. Zyskuje na popularności hasło mody cyrkularnej, funkcjonującej na zasadzie obiegu zamkniętego, ale działania tego typu przerzucane są raczej na barki lepiej uświadomionych konsumentów_ek, nie są zaś podejmowane w sposób systemowy przez podmioty z branży fashion czy instytucje państwowe. Przejawem tego jest więc raczej popularność second handów czy ciuchowymieniarek niż przemyślana gospodarka maksymalizująca ponowne wykorzystanie surowców tekstylnych. Polsce daleko do bycia forpocztą pozytywnych zmian systemowych. 

Celem spotkania jest próba zmapowania kluczowych społecznych wyzwań i ryzyk związanych z rozwojem tej branży. Spróbujemy się też zastanowić, co można zmienić, żeby wspomniane ryzyka zminimalizować.


Wydarzenie na Facebook’u: https://www.facebook.com/events/734177405520599


Zobacz podsumowania z dyskusji SoTechLab


Spotkanie zostało zorganizowane w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu” Ministerstwa Edukacji i Nauki (SONP/SP/548668/2022)