SOTECHLAB

Dr hab. Jacek Gądecki

prof. AGH

Socjolog i antropolog społeczno-kulturowy; Katedry Studiów nad Społeczeństwem i Technologią WH AGH w Krakowie. Zainteresowania badawcze: urban studies, badania na styku nauki-technologii i społeczeństwa (STS). Realizował badania m.in. w Fundacji Bauhausu w Dessau i na CUNY w Nowym Jorku (Stypendium Fulbrighta). Po przeprowadzce do Krakowa zajmował się m.in. marginalną gentryfikacją w starej części Nowej Huty. Obecnie zaangażowany badawczo m.in. w zagadnienia inteligentnego miasta (smart-city), przestrzeniami innowacji (dzielnice innowacji) oraz badania przestrzeni domu i pracy (telepraca) oraz urban living lab i makerspace’ów.

Skip to content